Image1 0

Houd je klaar voor een volgende kapitaalronde

Image1 0

NIEUWE KAPITAALRONDE IN AANKOMST

In 2024 zullen we terug aankloppen voor een nieuwe kapitaalronde. Hiermee willen we blijven investeren in de productie van duurzame energie. We houden de pen klaar om enkele nieuwe overeenkomsten te ondertekenen.

Hiervoor zijn we vandaag in gesprek met verschillende partijen waaronder een aantal via het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en het Klimaatfonds Leiedal.
Word nu al coöperant en als eerste verwittigd van onze volgende kapitaalronde.

Zonne- en windenergie moet de ruggengraat van onze energievoorziening worden om de klimaatdoelen – zero C02-uitstoot – te kunnen behalen tegen 2050. Vandaag stoot de energiesector die elektriciteit en warmte produceert nog altijd een derde (34%) van de broeikasgassen uit. Om tegen 2050 naar de nuluitstoot te kunnen gaan, zijn de 3 belangrijkste maatregelen met de grootste impact tegen de laagste kostprijs volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) de grootschalige uitrol van:

  • zonne-energie
  • wind-energie
  • energiebesparende en -efficiëntie maatregelen

Hier dragen onze meer dan 700 coöperanten al hun steentje aan bij. Met meer coöperanten, zijn we tot meer in staat. Word dus vandaag nog coöperant en draag ook uw steentje bij aan de energietransitie waarvan de opbrengst lokaal voor meerwaarde zorgt.