Image1 0

Investeer mee in Vlaskracht en koop nu tot 20 aandelen

Image1 0

Investeer in duurzame energie

Vanaf 27 april 2024 kunnen er tot 20 aandelen van 250 euro per persoon aangekocht worden waarmee Vlaskracht zich klaarmaakt om straks enkele nieuwe duurzame lokale energieprojecten te realiseren. Sinds dit jaar kan elke coöperant tot 100 aandelen verwerven. Ook vanaf dit jaar kunnen bedrijven, organisaties en verenigingen coöperant worden.*

Het nieuwe kapitaal zal enerzijds gebruikt worden voor nieuwe projecten waarvoor we overeenkomsten afsluiten met eigenaars of gebruikers van gebouwen van de Vlaamse publieke sector via het Vlaams Energiebedrijf (VEB). Anderzijds zullen we hiermee een aandeel verwerven in de Barco windturbine op de One campus aan het Beneluxpark in Kortrijk.**


Word mede-eigenaar van onze wind- en zonneprojecten

Je koopt niet zomaar aandelen, je investeert samen in de toekomst van onze regio. Als aandeelhouder ben je mede-eigenaar van onze projecten. Onze projecten variëren van zonnepaneelinstallaties, windturbines tot innovatieve groene energie-oplossingen waarmee we samen investeren in een beter morgen. Alle coöperanten samen vormen de Algemene Vergadering die de werking van de burgercoöperatie controleert.

We delen de winst

De winst die deze installaties realiseren, delen we met de coöperanten. Het dividend dat we hiervoor uitkeren is wettelijk beperkt tot 6%. Hoe groot het dividend is, beslissen de coöperanten tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering waarin elke coöperant 1 stem heeft, of die nu 1 of 100 aandelen heeft.
Alhoewel we het kapitaal als een goede huisvader / huismoeder beheren, blijft een aandeel kopen een risicobelegging.


* Het bestuursorgaan van Vlaskracht kan coöperanten weigeren. Bijvoorbeeld wanneer een kandidaat tegenstrijdige belangen heeft dan Vlaskracht en/of er een tegenstrijdige visie op nahoudt. Deze beslissing kan niet zomaar en wordt altijd gemotiveerd. Een coöperant (vennoot) aanvaardt de statuten, het huishoudelijk reglement en de beslissingen van de Algemene Vergadering.

** De Barco windturbine kreeg een vergunning. De rechter beslist binnenkort of de vergunning correct is toegekend.