6 J2 A8479

NIEUWE PROJECTEN IN DE PIPELINE

6 J2 A8479

21 aanvragen via het Vlaams Energiebedrijf (VEB)

In een eerdere nieuwsbrief hadden we het al over het VEB. De organisatie die als doel heeft om de energie-efficiëntie en de zelfproductie in gebouwen van de Vlaamse publieke sector te stimuleren. De Vlaamse Overheid wil het goede voorbeeld geven aan de burger.

Vlaskracht is één van de burgercoöperaties die lokale besturen en organisaties kunnen ontzorgen bij de installatie van zonnepanelen op hun gebouwen. Wij voeren in dat geval de haalbaarheidsstudies uit, vragen de nodige vergunningen aan en zorgen dat de werken uitgevoerd worden. De financiering gebeurt in dat geval met burgerkapitaal.

Met de eigenaar van het gebouw wordt een stroomafname overeenkomst afgesloten die een meer stabiele en lagere prijs dan de marktprijs garandeert. Intussen wordt daar ook mee de installatie terugbetaald. Na verloop van het contract wordt deze installatie eigendom van de eigenaar van het gebouw en geniet die vanaf dan ten volle van de productie van de zonnepanelen.

Tot op vandaag kregen we 21 projectaanvragen binnen om zonnepanelen te installeren goed voor ongeveer 1000 kilowattpiek (kWp). Hiermee zouden 257 gezinnen een jaar lang van stroom voorzien kunnen worden op basis van een gemiddeld jaarverbruik van 3500 kWh.

De gebouwen waarvoor een dossier loopt, bevinden zich in Heule (1), Ingelmunster (2), Izegem (7),Lendelede (1), Menen (8), Wevelgem (1) en Zwevegem (1). We houden jullie hier verder op de hoogte.

OC Malperus (Heestert) zoekt steun bij het Klimaatfonds Leiedal

Om klimaatprojecten zo veel mogelijk aan te moedigen, hielden elf lokale besturen, de Koning Boudewijnstichting en Intercommunale Leiedal in december 2022 het Klimaatfonds Leiedal boven de doopvont. Burgers, organisaties en verenigingen kunnen steun aanvragen bij het Klimaatfonds om hun klimaatprojecten te ondersteunen.

Voor het OC Malpertus in Heestert gaan we na of hun zonnepaneel project in aanmerking komt voor een subsidie van het Klimaatfonds.

Organisaties en verenigingen die net als OC Malpertus beroep willen doen op het Klimaatfonds Leiedal voor de installatie van zonnepanelen en/of voor het delen van stroom, kunnen beroep doen op Vlaskracht voor:

  1. Opstellen van het aanvraagdossier voor Leiedal
  2. Bij zonnepaneelprojecten voor het aanvragen van de nodige vergunningen aan en het ophalen van burgerkapitaal bij leden, in de buurt en bij de Vlaskracht coöperanten en de Vlaskracht vrienden.
  3. Organiseren van energiedelen

Dankzij het Klimaatfonds Leiedal willen we meer daken voor zonnepaneelinstallaties kunnen aanbieden en energie deelprojecten organiseren. Dit zorgt voor een stabielere en lagere energiekost bij organisaties en verenigingen net als bij iedereen die deelt in deze stroom via energiedelen.

Neem contact met Vlaskracht als je hierover wil afstemmen.

6 J2 A8479
20240203 klimaatfonds