20230909 171307

Coöperant  worden

Samen voor een beter morgen

Vlaskracht visual

Waarom Vlaskracht coöperant worden?

  1. Samen voor een beter morgen
  2. Je wordt mede-eigenaar van de installaties voor de productie van duurzame stroom. (In de toekomst willen we ook investeren in warmtenetten)
  3. Samen met de coöperanten beslis je op de Algemene Vergadering of er winst wordt gedeeld en hoeveel die zal bedragen. Burgercoöperaties als Vlaskracht kunnen maximum 6% per aandeel uitkeren.
  4. Je kan als coöperant duurzaam geproduceerde stroom afnemen bij Ecopower, de grootste energie burgercoöperatie van ons land. Ecopower biedt haar stroom aan vrij stabiele prijzen aan waarmee u verrassingen in uw elektriciteitsfactuur vermijdt. Soms de voordeligste, maar altijd de meest stabiele.
  5. Je krijgt toegang tot elektrische deelauto’s verspreid over heel Vlaanderen.
  6. Je maakt gratis gebruik van EnergyID, een app waarmee je jouw energieverbruik beter kan opvolgen en organiseren.
  7. Je bent altijd gratis welkom op onze EnergieCafés, infoavonden over energie. 

Wie kan er coöperant worden?

In principe kan iedereen coöperant van Vlaskracht worden. Zowel burgers (natuurlijke personen) als bedrijven, organisaties en verenigingen (rechtspersonen) kunnen aandelen kopen in Vlaskracht. Er zijn ook geen leeftijdsbeperkingen. Hierdoor kunnen bv. ouders grootouders, meters en peters, nonkels en tantes net als vrienden een aandeel kopen op naam van een kind. Hiermee investeer je in de toekomst van deze kinderen. Elke coöperant kan maximum 100 aandelen kopen. Het bestuursorgaan van Vlaskracht moet de aanvraag goedkeuren van wie coöperant wil worden.

Hoe word je coöperant?

Het volstaat om 1 aandeel van 250 euro te kopen om coöperant te worden. Vanaf dan ben je aandeelhouder en dus ook mede-eigenaar van Vlaskracht. 

Niettegenstaande de voorzichtige investeringspolitiek van Vlaskracht is een investering in onze coöperatieve onderneming niet vrij van risico

Kan ik meer dan 1 aandeel kopen?

Wanneer we voor nieuwe projecten op zoek gaan naar extra kapitaal kloppen we eerst aan bij onze coöperanten die dan de kans krijgen extra aandelen te kopen. 

Elke coöperant kan 100 aandelen kopen. Deze beperking is er om zoveel mogelijk burgers en rechtspersonen de kans te geven in te stappen. 

Niettegenstaande de voorzichtige investeringspolitiek van Vlaskracht is een investering in onze coöperatieve onderneming niet vrij van risico

Samen voor een beter morgen

Wij bouwen en beheren samen met ieder die daar aan mee wil werken installaties voor opwekking van duurzame elektriciteit & warmte, op een manier die én maatschappij én klimaat ten goede komen. Zo helpen we de toekomst veilig te stellen voor ons en voor wie na ons komt.

Het volstaat om 1 aandeel van 250 euro te kopen om volwaardig coöperant te worden..