(Bijzondere) Algemene Vergaderingen

Onze jaarverslagen

IMG 20230506 WA0012

Elk jaar wordt een Algemene Vergadering (AV) belegd waarop alle coöperanten worden uitgenodigd. Op de AV keuren de coöperanten (aandeelhouders) verschillende zaken goed.

  • Goedkeuring van de jaarrekening: Aandeelhouders moeten de jaarrekening van de coöperatie goedkeuren, waarin de financiële resultaten en activiteiten van het afgelopen boekjaar worden gepresenteerd.
  • Verkiezing of benoeming van bestuursleden: Aandeelhouders stemmen over verkiezingen of benoemingen van bestuursleden die verantwoordelijk zijn voor het nemen van beslissingen namens de coöperatie.
  • Besluiten over bedrijfsactiviteiten: Aandeelhouders stemmen over belangrijke bedrijfsbeslissingen zoals kapitaalverhogingen of investeringen.
  • Vaststellen en wijzigen van statuten en reglementen: Aandeelhouders stemmen om statuten en reglementen vast te stellen of te wijzigen die betrekking hebben op het functioneren en beleid van de coöperatie.

Elke coöperant beschikt over 1 stem. De goedkeuring van deze punten gebeurt met meerderheid van stemmen. 

Een Bijzonder Algemene Vergadering (BAV) wordt gehouden wanneer er behoefte is aan een snelle besluitvorming over bepaalde kwesties die buiten de jaarlijkse AV vallen. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor urgente zaken zoals wijzigingen in statuten, fusies, verkoop van activa of andere belangrijke beleidsbeslissingen.

Hieronder vind je de verslagen van de voorbije Algemene en Bijzondere Algemene Vergaderingen die de voorbije jaren plaats vonden.

AV 2018

Na de oprichting van Vlaskracht op 6/9/2018 werd een eerste AV belegd op 12/12/2018 in Hangar K in Kortrijk. Hierop was het voltallige bestuur die tevens op dit moment nog de enige aandeelhouders waren, aanwezig. Het verlag van deze AV lees je in het document hieronder.

2018_BAV_notulen

AV 2020 (werkjaar 2018-2019)

Op 27/06/2020 werd een tweede AV belegd die tevens plaats vond in Hangar K in Kortrijk. De documenten opgemaakt n.a.l.v. deze AV samen met de notulen lees je in de documenten hieronder.

2020_AV_notulen

2020_balans

2020_Activiteitenverslag_2018-2019

AV 2021 (werkjaar 2020)

Op 8/5/2021 werd een derde AV belegd die deze keer digitaal werd georganiseerd omwille van Corana. De documenten opgemaakt n.a.l.v. deze digitale AV samen met de notulen lees je in de documenten hieronder.

2021_AV_notulen

2021_balans

2021_Activiteitenverslag_2020

2021_QA_AV

AV 2022 (werkjaar 2021)

Op 14/5/2022 werd een vierder AV belegd in Snowball te Harelbeke. De documenten opgemaakt n.a.l.v. deze AV samen met de notulen lees je in de documenten hieronder.

2022_AV_notulen

2022_balans

2022_Activiteitenverslag 2021

AV2023 (werkjaar 2022)

Op 6/5/2022 werd een vierder AV belegd in de conferentiezaal van het Sportpunt te Zwevegem. De documenten opgemaakt n.a.l.v. deze AV samen met de notulen lees je in de documenten hieronder.

2023_AV_notulen

2023_balans

2023_Activiteitenverslag 2022

BAV2023

Op 13/07/2023 werd een BAV belegd in CC Het Spoor te Harelbeke.  De aanwezige coöperanten keurden de nieuwe vennootschapsvorm CV (Coöperatieve Vennootschap) goed (vervangt het vroegere CVBA, Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid) net als de mogelijkheid voor rechtspersonen (bedrijven, organisaties, verenigingen) om coöperant te worden en de mogelijkheid om vanaf nu 100 aandelen van €250 te verwerven in plaats van 20. In het document hierbij lees je het verslag van deze BAV.

2023_BAV_notulen

AV2024 (werkjaar 2023)

Op 27/4/2024 werd de vijfde AV belegd in OC 'Het Applauws' te Lauwe. De documenten opgemaakt n.a.l.v. deze AV samen met de notulen en het goedkeurde Huishoudelijk Reglement lees je in de documenten hieronder. 

2024_AV_notulen

2024_balans

2024_Activiteitenverslag_2023

2024_huishoudelijk reglement

Wil je ook mee beslissen hoe en waar jouw energie wordt opgewekt, word dan Vlaskracht coöperant.