20240709 windmillpark

Burgers aan zet om via SeaCoop mee te participeren in nieuwe windparken op zee

20240709 windmillpark
20240709 Sea Coop Turbine rechtzetten header

Burgers kunnen participeren in nieuwe windparken op zee

(foto www.rawpixel.com)

Om de energiebevoorrading in de toekomst veilig te stellen en tegen 2050 klimaatneutraal te halen, besliste de Belgische overheid om tegen 2030 drie nieuwe windparken te laten bouwen in ons deel van de Noordzee, meer specifiek in de Prinses Elizabethzone. De bouw van deze drie parken zal toegewezen worden via een openbare aanbesteding waarbij een van de voorwaarden 'burgerparticipatie is'. Een voorwaarde waar we als energie burgercoöperatie enthousiast over zijn.

Verplichte burgerparticipatie is primeur

De Belgische overheid besliste dat burgers mee moeten kunnen investeren in deze windparken op zee. Bedrijven die een van deze windparken op zee willen bouwen, zijn hierdoor verplicht om ook kapitaal bij de burger op te halen. Dat is een primeur in Europa, zo niet wereldwijd, dat een regering burgerparticipatie voor grote offshore windparken verplicht en zo dus aanmoedigt.

Directe en indirecte burgerparticipatie

Burgers kunnen direct participeren via 34 energie burgercoöperaties in Vlaanderen, Brussel en Wallonië die zich hebben verenigd in SeaCoop. Op die manier zullen burgers ook mede-eigenaar worden van de windturbines en profiteren van de financiële opbrengsten en de geproduceerde stroom. De wetgever laat ook een indirecte participatie via een achtergestelde lening toe, voor het geval dat er onvoldoende kapitaal bij de burger kan worden gevonden, maar dan heeft de burger geen inspraak. Onze voorkeur gaat uiteraard uit naar een directe participatie waar je via Vlaskracht de kans toe krijgt. .

Investeren én stroom afnemen

Volgens het Koninklijk Besluit moet de burgerparticipatie minimaal 2% bedragen van de totale investering van het windpark, maar meer is toegelaten. Een steekproef bij de Belgische bevolking wijst uit dat een grote groep geïnteresseerde burgers graag wil investeren in wind op zee. 

Er werd ook vastgelegd dat tot 25% van de geproduceerde stroom naar burgers, lokale besturen, enz. kan gaan die deelnemen aan de directe burgerparticipatie. Hierdoor krijgen burgers toegang tot een stabiele elektriciteitsprijs voor een lange periode (tot 20 jaar). De voorwaarde is dat dit aan ‘kostprijs’ gebeurt, want bij directe burgerparticipatie is het belangrijker om sociaal-economische voordelen te creëren dan om winst te maken.

SeaCoop brengt wind op zee in burgerhanden

Samen met de 34 vennoot-coöperaties van SeaCoop aangesloten zijn bij REScoop Vlaanderen en REScoop Wallonië staan wij klaar om de directe burgerparticipatie in te vullen. Ze willen zoveel mogelijk burgers de kans geven om voor een beperkt bedrag (al vanaf 250€) mee te investeren in de Noordzeewind.

De kapitaaloproep waarmee Vlaskracht mee zal investeren in wind op zee, volgt later

(Lees hieronder het persbericht dat werd verspreid n.a.l.v. de publicatie van het Koninklijk Besluit dat burgerparticipatie in off-shore windprojecten op zee verplicht)