Image

EEN WINDTURBINE IN DE BUURT IS NIET ONGEZOND

Image

foto: Lukáš Kulla, via Unsplash Public Domain

Geen duidelijk verband tussen dichtbij windturbines wonen en gezondheidsproblemen

Wie in de buurt van één of meer windturbines woont, moet zich geen zorgen maken over de impact op de gezondheid hiervan. Ver of dichtbij een windturbine wonen, heeft geen invloed op de gezondheid. In de periode 2012 tot en met 2021 stelde de huisarts niet vaker acute of chronische gezondheidsproblemen vast bij mensen die nabij windturbines wonen dan bij mensen die verderop wonen. Dit is de uitkomst van een Nederlands onderzoek.

De introductie van nieuwe technologieën en alternatieve energiebronnen, zoals windturbines op het land, maakt vaak dat mensen bezorgd zijn over mogelijke gezondheidseffecten van het gebruik ervan, zeker als zij zich er dichtbij bevinden.

Belangrijk om de ontwikkelingen te blijven volgen, is het besluit van dit onderzoek.