Windturbine Barco Beneluxpark Kortrijk

Windturbine in samenwerking met Barco

In mei 2023 diende Barco een vergunningsaanvraag in voor de bouw van een windturbine die de eigen energiebehoefte van de campus op het Beneluxpark in Kortrijk kan afdekken. 

Deze windturbine kan de uitstoot van 2.500 ton C0₂ voorkomen waarvoor 233 hectare bos nodig zou zijn om evenveel broeikasgassen terug uit de lucht te halen.

De vergunning is aangevraagd voor een windturbine met een tiphoogte van 180 m en rotordiameter van 139 m. Barco mikt op een productie van 11.290 MWh/jaar, ruim voldoende voor het eigen verbruik. Dit is vergelijkbaar met het verbruik van 3.225 gezinnen.

Het is wachten op een definitieve beslissing van de overheid of de windturbine er al dan niet komt.

Wanneer de vergunning volgt, zal de bouw van deze windturbine deels gerealiseerd worden met burgerkapitaal in samenwerking met Vlaskracht. Medewerkers van Barco en buurtbewoners zullen als eerste de kans krijgen om in dit project te investeren als aandeelhouder van Vlaskracht. Ook onze huidige aandeelhouders zullen hiervoor worden aangesproken. Op die manier kunnen Vlaskracht coöperanten delen in de winsten die onze projecten realiseren. Het rendement op een Vlaskracht aandeel bedraagt maximum 6% per jaar. 

Word coöperant

Wil je straks ook mee investeren in deze windturbine, word dan coöperant. Met de aankoop van 1 aandeel van €250 ben je coöperant en krijg je straks voorrang om ook in dit project mee te investeren.