Algemene Vergadering 2024

Goed te keuren documenten

Hieronder kan je de Balans 2023, het voorstel Huishoudelijk Reglement, het Activiteitenverslag 2023, het Verslag Uitgifte en het Verslag Uittreding downloaden. 

Deze documenten zullen ter goedkeuring voorgesteld worden op de Algemene Vergadering van 27 april 2024 . 

AV2024_Voorstel Huishoudelijk Reglement

AV2024_Verslag uitgifte

AV2024_Verslag uittreding

AV2024_Goed te keuren balans

AV2024_Activiteitenverslag 2023