6 J2 A8479

1155 aandelen goed voor 1155 zonnepanelen. Investeer nu in lokale duurzame energie.

6 J2 A8479

1.155 aandelen goed voor 1.155 zonnepanelen. Investeer nu in lokale duurzame energie.

Vandaag staan er 1.155 aandelen van Vlaskracht aan 250 euro per aandeel in de etalage. Hiermee kan je duurzaam beleggen in de lokale productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen als zon en wind. 

De winst uit de productie van onze installaties delen we met de coöperanten. (max. 6% op uw aandeel in Vlaskracht)

Met dit kapitaal zullen we 1.155 zonnepanelen installeren op 7 locaties in Menen

Nu aandelen kopen, houdt in dat je mede-eigenaar van deze 7 nieuwe installaties in Menen maar ook mede-eigenaar wordt van 23 installatie die nu al in gebruik zijn samen met een 1/8 deel van een windturbine

Hiermee draag je jouw steentje bij aan de energietransitie van fossiele naar duurzame energie waardoor we tegen 2050 C02-neutraal willen zijn. Een duurzame belegging in de toekomst.

De 1.155 zonnepanelen in Menen zullen in 2 fases worden geïnstalleerd.

Fase 1 (zomer 2024):

 • Park Ter Walle
  In samenwerking met AGB Menen en stad Menen
  150 panelen = 65 kWp (maximum capaciteit van de installatie)
 • Sporthal Badhuis
  In samenwerking met AGB Menen en stad Menen
  260 panelen = 116 kWp
 • Sporthal Rekkem
  In samenwerking met AGB Menen en stad Menen
  35 panelen = 16 kWp
 • GBS 'De Wonderwijzer
  In samenwerking met stad Menen
  320 panelen = 143 kWp

Fase 2 (najaar 2024)

 • Allegro
  In samenwerking met OCMW Menen en stad Menen
  125 panelen = 56 kWp
 • De Pelikaan
  In samenwerking met OCMW Menen en stad Menen
  85 panelen = 39 kWp
 • CC De Steiger (sporthal Vauban)
  In samenwerking met AGB Menen en stad Menen
  180 panelen = 80 kWp

Menen is één van de VEB-projecten (Vlaams Energie Bedrijf) waarover je hier meer kan lezen.

Voor deze kapitaalronde kan je ongelimiteerd aandelen aankopen op voorwaarde dat je hiermee hoogstens 100 aandelen in Vlaskracht in je bezit hebt.

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Iedereen kan vennoot worden, zowel personen als verenigingen of bedrijven.
 • Door de aankoop van minimaal 1 aandeel word je vennoot van Vlaskracht cv. Elke vennoot aanvaardt de statuten, het huishoudelijk reglement en de beslissingen van de Algemene Vergadering.
 • Voor deze kapitaaloproep zijn 1.155 aandelen beschikbaar. Iedereen kan onbeperkt aandelen aankopen op voorwaarde dat je hiermee hoogstens 100 aandelen in jouw bezit hebt. Een aandeel kost € 250 en is op naam.
 • Ben je een nieuwe vennoot, dan moet het Bestuursorgaan jouw toetreding goedkeuren.
 • De aankoop gaat in van zodra het bedrag gestort is op de rekening van Vlaskracht. Zodra dit is voldaan, ontvang je via e-mail een uittreksel uit het (digitaal) vennotenregister op uw naam.
 • Er zijn geen in- en uitstapkosten.
 • Elke coöperant heeft één stem (ongeacht het aantal aandelen) in de Algemene Vergadering. De uitnodiging voor de Algemene Vergadering en andere berichten voor coöperanten ontvang je via e-mail op het email-adres dat je hiervoor opgeeft. Op dit adres ontvang je ook de digitale nieuwsbrief van Vlaskracht. Schrijf je dus niet uit voor onze mailings! (Indien nodig, kan je dit adres aanpassen)
 • Het dividend bedraagt maximaal 6%. Het percentage wordt vastgelegd op de Algemene Vergadering.
 • Ondanks dat we er alles aan doen om jouw centen goed te besteden, en de risico's zo goed als mogelijk te beperken, blijft een aandeel kopen een risicobelegging.